Cultura d’empresa

MISSIÓ :

Atendre persones en situació de dependència.

  • L’atenció és integral i contempla totes les dimensions de la persona i el seu entorn familiar i social, així com les necessitats a l’etapa final de la vida.
  • En el procés d’atenció tenim en compte els drets de la persona i els principis de l’ètica assistencial

VISIÓ:

  • Innovació de serveis, adaptables i flexibles a les necessitats canviants dels clients i de la comunitat.
  • Reconeixement com a centre i reconeixement al personal.
  • Vetllar per la millora contínua de la qualitat.

VALORS:

  • Compromís amb l’organització
  • Flexibilitat
  • Orientació al client (intern i extern)
  • Treball en equip