Programa de voluntariat

L’activitat voluntària en el context d’una residència geriàtrica, en el qual la majoria de les persones usuàries viuen situacions de vulnerabilitat física, psíquica i social, té un denominador comú: atendre les necessitats socioexistencials que no poden ser assumides pels professionals ni per la xarxa de suport informal que tradicionalment les cobria: família, amics, veïns, …
Els voluntaris  són un suport a l’equip professional i la seva activitat se centra en aspectes complementaris de la tasca professional.

OBJECTIUS GENERALS

  • Millorar la qualitat de vida dels residents.
  • Estimular l’autoestima i el sentit de vàlua personal.
  • Sensibilitzar a la població vers la gent gran.
  • Fomentar la interrelació entre generacions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Realitzar campanyes per a la captació de voluntaris.
  • Desenvolupar un programa de formació adreçat als voluntaris del centre.
  • Afavorir la consolidació del grup de voluntaris del centre.
  • Procurar que els voluntaris se sentin ben acompanyats i que disposin d’un suport continuat per part del responsable del procés.
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències entre els voluntaris del centre i entre altres voluntaris que desenvolupen la seva tasca en residències.
  • Cobrir, en part, les necessitats afectives dels usuaris sense suport familiar i/o amb necessitats d’afectivitat.

COM ES POT SER VOLUNTARI

La captació de voluntariat es fa amb la col·laboració de Creu Roja i del Pla de desenvolupament comunitari de l’Ajuntament d’Olot, així com a través de l’AFAREM (Associació de familiars i amics de la residència geriàtrica Montsacopa), de manera que la persona interessada en fer voluntariat pot venir directament al nostre centre per demanar informació.