Espai de reflexió ètica

La nostra missió ja contempla que “en el procés d’atenció tenim en compte els drets de la persona i els principis de l’ètica assistencial”. Les inquietuds per l’ètica en la nostra intervenció ens han acompanyat des de fa molts anys. Per això tenim una llarga trajectòria en aquest sentit:

Any 2003:
Conjuntament amb les residències Llar Terrassa, de Terrassa, i la Torrassa, de l’Hospitalet del Llobregat, varem constituir-nos en Grup Promotor del Comitè d’Ètica assistencial per a residències.

Any 2005:
Comencem a treballar amb el model deliberatiu interdisciplinari i ens anem formant en bioètica. Redactem el Reglament de Règim Intern i sol·licitem l’acreditació com a Comitè d’Ètica en Intervenció social al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Període 2006 – 2011:
Continuant en la línia de l’any anterior, ens preparem per fer el pas de Grup Promotor a Comitè d’Ètica. Donem a conèixer la feina feta.

Hem fet divulgació del Comitè en dos nivells:

 • Hem participat en una taula rodona en el “I Congreso Internacional de Calidad en servicios a la Dependencia”, que es va celebrar a Valladolid el mes de febrer. Vàrem explicar la nostra experiència.
 • Hem fet una publicació als quaderns d’educació social del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, en el monogràfic número 10 sobre ètica, on també hem explicat la nostra experiència.

Al llarg d’aquests anys ens hem reunit un cop al mes per realitzar les següents tasques:

 • Anàlisis de casos
 • Revisió dels protocols assistencials dels centres des d’un punt de vista ètic. Hem analitzat els següents protocols:
  • Contencions,
  • Acccessibilitat i ingrés
  • Atenció al final de la vida
 • Formació.

Any 2012:
Fruit d’aquest treball, l’any 2012 hem constituït l’Equip de Reflexió Ètica de la residència Montsacopa (ERESS Montsacopa), integrat en el Comitè d’Ètica de les tres residències.