Organigrama

Si bé durant els primers anys de funcionament l’empresa funcionava amb una estructura assistemàtica, el creixement en serveis i activitat ens ha portat a un model de gestió per processos liderat i coordinat per un equip de direcció format per quatre grans àrees de responsabilitat, coordinades pel director – gerent.

Les àrees de responsabilitat són:

Àrea de processos d’atenció indirecta: Inclou els serveis administratius i financers, compres i aprovisionaments, manteniment, logística i serveis de neteja i bugaderia.

Àrea de processos organitzatius: Inclou la coordinació dels centres de dia rurals i el servei d’atenció domiciliària.

Àrea de processos de qualitat i atenció directa: Inclou la coordinació de l’equip assistencial de professionals, que contemplen el servei d’atenció a la salut, psicologia, teràpia ocupacional, fisioteràpia, treball social i educació social.

Àrea de processos assistencials: Inclou la coordinació dels professionals d’atenció directa al resident, integrat pel grup de gerocultores.

organigrama