Organigrama

L’organigrama general de GAAVOC està liderat i coordinat per un equip de direcció format per tres grans àrees de responsabilitat, direcció general, direcció econòmic-financera i de serveis i direcció de personal assistencial.

L’empresa està organitzada en tres grans àrees: l’àrea assistencial i dues àrees de suport: suport a atenció directa (on hi ha els professionals tècnics d’atenció directa) i suport a atenció indirecta (on hi ha administració/recepció, cuina, neteja/bugaderia i manteniment).

L’àrea assistencial està organitzada en 7 unitats, 4 unitats de vida de la residència Montsacopa (centre de dia, 1ª planta, 2ª planta i 3ª planta) més el Centre de Serveis La Salut, el Centre de Serveis El Llierca i el servei d’atenció domiciliària, amb un o dos referents per a cadascuna.

També estem organitzats per processos i es permet la participació de tots els professionals d’una forma organitzada mitjançant comissions i grups de treball.

Hi ha grups de treball transversals que guien l’organització i donen suport a la missió de la direcció:

  • Equip de suport a la direcció, que coincideix amb el nucli de qualitat.
  • Equip de Reflexió Ètica
  • Equip de DCM o Equip d’ambient basal

Els integrants de l’equip de suport a la direcció i de qualitat són:

Director Gerent: Salvador Vilar, metge i diplomat per ESADE en gestió integral de serveis de salut.

Director de processos d’atenció indirecta: Manel Turon, diplomat en ciències empresarials i expert en direcció financera per ESADE. Aquesta àrea de responsabilitat inclou els serveis administratius, compres i aprovisionaments, manteniment, logística i serveis de neteja i bugaderia.

Directora de processos organitzatius: Dolors Domènech, diplomada en infermeria i especialitzada en infermeria gerontològica. Aquesta àrea de responsabilitat inclou la coordinació dels centres de dia rurals i el servei d’atenció domiciliària.

Directora de processos de qualitat: Marcel·la Duran, diplomada en educació social i especialitzada en educació estimulativa i qualitat. Aquesta àrea de responsabilitat inclou la coordinació del programa de qualitat del centre.

Directora de processos assistencials: Sònia Robles, diplomada en Infermeria. Aquesta àrea de responsabilitat inclou la coordinació dels professionals d’atenció directa al resident, integrat pel grup de gerocultores.