Organització de processos

L’organització per processos permet veure tota l’organització com un sistema en el que totes les activitats que s’hi realitzen estan interrelacionades. Per tant, facilita la consecució de la satisfacció dels clients de la manera més eficaç i eficient.

Tots els departaments, àrees, etc. estan relacionades i són a la vegada clients i proveïdors interns.

Hem classificat els nostres processos de primer nivell en 5 grups:

  1. Processos assistencials: aquells processos que estan relacionats directament amb l’atenció al Client
  2. Processos organitzatius: que tenen a veure amb la gestió del suport organitzatiu necessari per poder atendre al client, bàsicament relacionats amb l’organització i gestió del personal d’atenció directa.
  3. Processos d’atenció indirecta: son els que tenen a veure amb els serveis no directament relacionats amb el client, però necessaris per a la seva atenció, com la neteja,la cuina,la bugaderia, els serveis administratius, etc….
  4. Processos de qualitat: relacionats amb garantir la correcta coordinació i integració dels anteriors.
  5. Processos estratègics: determinen les accions a realitzar per complir amb els objectius de l’empresa; donant pautes i guies d’actuació a la resta de processos.

Processos assistencialsprocesos_primer_nivell

Processos de primer nivellprocesos_asistencials