Responsabilitat social

Prestem un servei centrat en el client i les seves necessitats canviants, mitjançant una pràctica empresarial sostenible ambientalment, social i econòmica, que té en compte els principis ètics de la gestió empresarial i que aporta valor afegit a la comunitat.

El compromís en política econòmica de l’empresa se centra en garantir la viabilitat pressupostària i oferir un producte / servei al millor preu / qualitat, potenciant la utilització dels recursos del territori sempre que sigui possible. Per això portem a terme un acurat control de costos i seguiment de la gestió.

El compromís ambiental se centra en la realització d’una bona gestió de l’energia i els residus. Per això portem a terme pràctiques de reciclatge i fem educació als clients en aquestes bones pràctiques.

El nostre compromís social se centre en buscar la màxima satisfacció dels grups d’interès: promoure la formació continuada dels treballadors i fomentar la seva participació, mantenir vincles de col.laboració amb els proveïdors, vetllar per la satisfacció dels clients i fer un seguiment dels productes i serveis que reben, col.laborar amb la comunitat i participar en aliances amb altres centres / col·lectius / empreses…

Els valors corporatius en què es recolza l’empresa per portar a terme els seus compromisos són:

  • Compromís amb l’organització
  • Flexibilitat
  • Orientació al client (intern i extern)
  • Treball en equip

Tot això ens ha portat a l’obtenció del certificat d’empresa socialment responsable d’acord amb el codi de gestió sostenible de la Garrotxa i el Collsacabran l’any 2007, que hem anat revalidant cada dos anys fins a l’actualitat.