AFAREM

AFAREM és l’Associació de Familiars i Amics de la Residència Montsacopa. Es va constituir l’any 1997.

Els seus objectius es poden resumir en:

  • Potenciar la participació i la implicació dels familiars en la vida del centre.
  • Donar suport (material i humà) al centre en tots aquells nous projectes que representin una millora en l’atenció a les persones amb dependència i als seus familiars.
  • Ser present a la comunitat i donar-se a conèixer. Treballar amb la resta d’entitats de la ciutat fent present al col·lectiu de la gent gran amb dependència i a les seves famílies. Participar en activitats que s’organitzin per a les diferents entitats d’Olot des de l’Ajuntament.
  • Treballar per vèncer els estereotips que existeixen entorn les residències i fer un treball educatiu a la població en general. Obrir la residència a l’exterior.