img_serv2

 

Ampliació de la secció GAAVOC TORNAR

Servei creat l’any 2007.

Servei acreditat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa dins el contracte marc per a la prestació del servei d’atenció domiciliària de la comarca de la Garrotxa.

Des de la nostra perspectiva assistencial, entenem el servei d’atenció domiciliària com un servei comunitari que ens permet traslladar al domicili de les persones que el sol·liciten, els diferents serveis d’atenció personal per fer front a qualsevol tipus de dependència.

Servei d’atenció a la persona

Servei d’atenció personal directa, que presta una treballadora familiar, per proporcionar ajuda a la persona  o ajuda a la família.  Contempla la realització de diferents activitats i tasques al domicili: higiene personal, vestir i desvestir, acompanyaments i gestions, mobilitzacions, cura de l’alimentació, supervisió de la medicació, etc.

Servei de neteja

Servei d’atenció indirecta que presta una auxiliar de neteja. Contempla la realització de diferents activitats i tasques relacionades amb la neteja de la llar i de l’entorn de la persona.

Estimulació integral especialitzada

Contempla activitats específiques d’estimulació de les capacitats de la persona, portades a terme per tècnics especialitzats en cada matèria:

  • Activitats de fisioteràpia
  • Activitats de teràpia ocupacional
  • Intervenció psicològica
  • Activitats d’educació social

Atenció personal amb estimulació cognitiva

Atenció especialitzada per a persones que pateixin algun tipus de demència o deteriorament cognitiu, on l’auxiliar complementa la seva intervenció amb tècniques d’estimulació cognitiva.

Suport psicològic per a cuidadors

Intervencions dirigides per un psicòleg. Poden ser individuals o grupals.

Grups d’ajuda mútua

Sessions grupals guiades per un tècnic especialitzat.

Formació per a cuidadors

Sessions de formació teòrico-pràctica conduïdes per un tècnic especialitzat en cada tema que es tracti.

Assessorament en l’ús d’ajudes tècniques i adequacions de la llar

Assessorament per ajudar a reorganitzar el domicili i orientacions en la utilització d’ajudes tècniques.

Servei d’ajudes tècniques i adaptació de roba

Amb la finalitat de facilitar l’atenció de la persona dependent, disposem d’ajudes tècniques com cadires de rodes, grues, cadires de banyera, material per a la higiene, roba adaptada, ajudes per a la mobilitat, per a la prevenció de nafres, etc…

Localització de persones amb rellotges GPS

Mitjançant un rellotge que porta un GPS incorporat podem localitzar persones que puguin tenir risc de perdre’s.

Manteniment de la llar i petites reparacions

Contempla la realització de petites reparacions i manteniments que no requereixin un personal especialitzat al domicili: canvi de bombetes, inspecció visual d’electrodomèstics, petits arranjaments, etc.

Bugaderia

Servei que consisteix en rentar la roba normal d’ús personal, en cas de dependència de la persona. No es contempla aquella roba que pugui requerir  tintoreria.