La nostra organització està concebuda com una plataforma de serveis integrals i integrats d’atenció a les persones amb dependència, que van des de l’atenció al domicili fins a l’atenció residencial, passant pels serveis de centre de dia.

La nostra finalitat és acompanyar les persones en aquesta etapa de la seva vida, respectant la seva autonomia i promovent la seva qualitat de vida.
I si la persona no pot viure al seu domicili volem que als nostres centres se senti “com a casa seva”.

Centre de serveis La Salut

La Salut és un centre de serveis per a la gent gran, amb serveis de residència, centre de dia, estades temporals, transport adaptat, atenció i suport al domicili i a les famílies.

Estem al bell mig de Sant Feliu de Pallerols, fet que ens permet passejar pels seus carrers i places, fer-la petar amb els veïns i coneguts i deixar-nos portar per aquest entorn tan acollidor.

A la Salut sabem que cada persona és única i singular, per això vetllem perquè continuï mantenint els seus costums, les seves preferències i els seus vincles personals.

Un equipament pensat per millorar el benestar de les persones i donar solucions, respostes i orientacions a les preocupacions i inquietuds de les persones grans de Sant Feliu de Pallerols i dels municipis veïns de la Vall d’Hostoles, la vall del Llémena i la zona del Ter-Brugent i, per extensió de tota la comarca de la Garrotxa, la Selva i altres comarques veïnes.

 

Història

Una aposta clara de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’empresa GAAVOC, sl per als serveis a la gent gran de Sant Feliu de Pallerols i pobles veïns.

Així, des de l’any 1995 l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va anar adquirint finques al voltant de la plaça de ca les Hermanes per destinar-les a serveis per a la gent gran.

Aquest procés va portar a obrir un centre de dia l’any 2003, gestionat per GAAVOC, sl.

I deu anys més tard s’havia completat l’adquisició de més finques i s’havia modificat el pla urbanístic que permetria la construcció de la futura residència.

A finals de 2016 es va adjudicar el dret de superfície a favor de GAAVOC,sl per a la construcció de la residència i durant l’any 2017 es varen fer les obres de remodelació.

L’any 2018 s’ha posat en funcionament la primera fase.

Servei de residència

Serveis substitutori de la llar per a persones grans amb dependència, de més de 65 anys, que no disposen de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

A la residència volem que les persones se sentin com a casa, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals. L’objectiu és oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que tingui en comte els valors, principis i preferències de la persona i que en conjunt li aportin un acceptable nivell de qualitat de vida.

Disposem de 21 places. En funció de les circumstàncies personals es pot gaudir de diferents tipologies de subvenció.

Servei de centre de dia

És un servei d’acolliment diürn, que es presta com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitats de la residència.

El servei funciona tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 9 del vespre. Es pot utilitzar tots els dies o només uns dies concrets, així com tota la jornada o jornades parcials. També es poden acordar altres horaris en ser necessari.

Disposem de 22 places, 18 de les quals són públiques, amb finançament de la Generalitat de Catalunya.

Servei d'estades temporals

Aquest servei s’adreça a aquelles persones grans dependents que viuen al seu domicili i que, durant un cert temps, la família no les pot atendre. Així poden ingressar temporalment a la residència, mentre hi hagi places disponibles.

Les estades temporals es poden gaudir per un període de temps inferior a un mes, flexible i adaptable a les necessitats de la persona.

Servei d'àpats a domicili i menjador

Servei d’àpats que se serveixen al menjador del centre de dia, pensat per aquelles persones que tenen dificultats per menjar a casa però es poden desplaçar al centre.

En cas de ser necessari també es poden subministrar els àpats al domicili de la persona.

Utilització parcial del centre de dia

Contempla la possibilitat d’utilitzar parcialment qualsevol dels serveis que s’ofereixen al centre de dia de forma aïllada. Es poden utilitzar:

 • Servei de dutxa.
 • Servei de bugaderia.
 • Tallers per tal de promoure l’autonomia personal i ajudar a preservar les capacitats físiques i/o cognitives. S’organitzaran tallers en funció de les necessitats i demandes de les persones.

Acompanyaments, compres i encàrrecs

Activitats destinades a acompanyar la persona a fer gestions, encàrrecs, compres, visites al metge…

Servei de transport

Servei de transport per afavorir la mobilitat de les persones que no poden utilitzar el transport ordinari per desplaçar-se a causa de les seves dificultats de mobilitat o per dificultats horàries.

El vehicle està adaptat per poder portar persones amb cadires de rodes.

Permet l’accessibilitat de les persones per assistir al centre de dia, per fer encàrrecs, gestions, etc…

Servei d'atenció domiciliària

Servei d’atenció personal que contempla la realització de diferents activitats i tasques assistencials, preventives i educatives al domicili de la persona per fer front a qualsevol tipus de dificultat amb la finalitat de promocionar la independència.

Oferim un ampli ventall de serveis, adaptables i flexibles a les necessitats de les persones de Sant Feliu de Pallerols i rodalies:

 • Servei d’atenció personal al domicili
 • Servei de neteja
 • Estimulació integral especialitzada
 • Atenció personal amb estimulació cognitiva
 • Preparació de la medicació setmanal amb unidosis i blisters

Assessorament en ajudes tècniques i adequació ambiental

Assessorament per ajudar a reorganitzar el domicili de la persona per tal d’afavorir la seva autonomia i evitar-li perills; i per ensenyar-li la utilització d’ajudes tècniques (aparells per a la higiene personal, per a les transferències, per a la mobilitat, etc.) per afavorir la seva independència.

Sistema de localització de persones

Oferim un servei de localització mitjançant rellotges amb GPS perquè aquelles persones amb risc de desorientació i de perdre’s puguin mantenir un cert grau d’autonomia i independència.

Serveis de suport al domicili

Conjunt de serveis per facilitar la vida al domicili de les persones. Contempla actuacions com:

 • Lloguer d’ajudes tècniques. Facilitar l’obtenció de l’ajuda tècnica a la persona mitjançant compra o lloguer.
 • Manteniment de la llar i petites reparacions. Realització de petites reparacions i manteniments que no requereixin un personal especialitzat al domicili: canvi de bombetes, inspecció visual d’electrodomèstics, petits arranjaments, etc.
 • Adaptació de roba. Adaptem peces de roba amb la finalitat de facilitar la funció de vestir i desvestir la persona, evitar que es tregui la roba de forma incontrolada, mantenir una bona aparença física, etc.
 • Bugaderia. Rentat la roba normal d’ús personal, en cas de dependència de la persona.

Serveis de suport al cuidador

Serveis adreçats als familiars i cuidadors de la persona amb dependència per ajudar-los a afrontar i adaptar-se millor a la situació nova i canviant que viu la família dia a dia, i donar eines per ajudar a combatre els sentiments d’estrès i angoixa que comporta aquesta situació.

Contemplem actuacions com:

 • Suport psicològic per a cuidadors
 • Grups d’ajuda mútua
 • Formació per a cuidadors