La nostra organització està concebuda com una plataforma de serveis integrals i integrats d’atenció a les persones amb dependència, que van des de l’atenció al domicili fins a l’atenció residencial, passant pels serveis de centre de dia.

La nostra finalitat és acompanyar les persones en aquesta etapa de la seva vida, respectant la seva autonomia i promovent la seva qualitat de vida.
I si la persona no pot viure al seu domicili volem que als nostres centres se senti “com a casa seva”.

Centre de dia Sant F. de Pallerols

El Centre de dia de Sant Feliu de Pallerols és un servei que atén les necessitats assistencials de les persones grans dels municipis de l’àrea geogràfica de la vall d’Hostoles.

El titular del centre és l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i la gestió va a càrrec de GAAVOC, SL adjudicatària de la gestió de la residència geriàtrica Montsacopa del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

El Servei de centre de dia dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària (alimentació, higiene, cura personal…) i que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

 

Horaris de funcionament

L’horari d’atenció als usuaris del centre de dia serà de 8:30 a 20 hores, de dilluns a divendres, excepte festius. L’assistència podrà ser a jornada completa (matí i tarda) o a jornada parcial (matí o tarda). Així mateix, l’assistència es podrà prestar diàriament o segons les necessitats de l’usuari.

Si un usuari requereix el servei en cap de setmana o festius, el podrà gaudir al centre de dia de la residència Montsacopa, amb les mateixes condicions.

Atencions bàsiques a les activitats de la vida diària i manteniment de capacitats

Contempla l’atenció integral a les necessitats de la persona, que inclou: acolliment i convivència, manutenció, higiene personal,  atenció i ajut en les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, suport social i familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions amb la família i amb l’entorn, així com el garantiment de l’assistència sanitària adreçada al seguiment i la prevenció de les alteracions de salut i l’assistència farmacèutica coberta per la seguretat social o altres entitats autoritzades prestadores d’aquest servei.

Suport a la família i ajudes tècniques

L’equip de professionals del centre de dia i, si cal, de la residència Montsacopa d’Olot, estan a la disposició de les famílies per assessorar i donar suport amb tot allò que pugui facilitar l’atenció de la persona gran amb dependència.

I d’una manera especial en allò relacionat amb l’ús d’ajudes tècniques (cadires de rodes, roba adaptada, ajudes per a la mobilitat, per a la prevenció de nafres, etc…) i realització de les activitats de la vida diària al domicili, que porta a terme la terapeuta ocupacional.

Tallers de foment de l'autonomia funcional

Contemplen diferents tallers per tal de promoure l’autonomia personal i ajudar a preservar les capacitats personals. S’organitzaran tallers en funció de les necessitats i demandes de les persones. Alguns exemples poden ser els tallers de memòria per l’estimulació de les capacitats cognitives, o els taller d’activitat física i psicomotricitat per estimular i mantenir les capacitats motrius.

Serveis complementaris

Des del centre s’ofereixen serveis complementaris com el servei de bugaderia, assistència per activitats puntuals, àpats, acompanyaments externs, etc.
Els serveis de perruqueria i podologia no es presten al centre, però es facilita l’assistència als serveis del poble.

Altres serveis

Els serveis d’atenció sanitària i social es presten fora del centre de dia, si bé hi ha una coordinació entre el personal del centre de dia i els professionals que els presten.

L’atenció a la salut inclou servei mèdic i d’infermeria contemplada en les prestacions dels serveis sanitaris d’atenció primària. L’assistència sanitària serà desenvolupada pel metge i la infermera de l’àrea bàsica de salut (ABS).

L’assistència social és la contemplada pels serveis socials d’atenció primària i la portarà a terme la treballadora social de referència de l’àrea bàsica o del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

El centre de dia no disposa de servei de transport adaptat, si bé, a través de la treballadora social del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es podrà sol·licitar el servei de transport adaptat a altres proveïdors, com a servei extern al centre de dia.