La nostra organització està concebuda com una plataforma de serveis integrals i integrats d’atenció a les persones amb dependència, que van des de l’atenció al domicili fins a l’atenció residencial, passant pels serveis de centre de dia.

La nostra finalitat és acompanyar les persones en aquesta etapa de la seva vida, respectant la seva autonomia i promovent la seva qualitat de vida.
I si la persona no pot viure al seu domicili volem que als nostres centres se senti “com a casa seva”.

Residència Montsacopa

montsacopa

La residència Montsacopa va obrir les seves portes el 22 de maig de 1995 com a residència geriàtrica, amb 79 places. A partir d’aquí ha anat ampliant la seva oferta de serveis per fer front a les necessitats assistencials de la gent gran de la comarca de la Garrotxa.

Així, dos anys més tard es va posar en funcionament el servei de centre de dia. Posteriorment s’ha anat desenvolupant una àmplia cartera de serveis fins arribar als nostres dies.

Residència Assistida

Servei substitutori de la llar per a persones grans amb dependència, de més de 65 anys, que no disposen de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

La residència vol que els clients es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals. L’objectiu és oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que tingui en comte els valors, principis i preferències de la persona i que en conjunt li aportin un acceptable nivell de qualitat de vida.

Es disposa de 94 llits destinats a aquest servei, 90 dels quals són places col.laboradores del Departament de Benestar Social i Família.

Estades Temporals

Aquest servei s’adreça a aquelles persones grans dependents que viuen al seu domicili i que, durant un cert temps, la família no les pot atendre. Així poden ingressar temporalment a la residència. Per tant, la finalitat d’aquest programa és donar suport a les famílies que tenen persones grans al seu càrrec en el seu domicili.

Les estades temporals es poden gaudir per un període de temps inferior a un mes, flexible i adaptable a les necessitats de la persona.

Es disposa de 7 llits adreçats a aquest servei.

Centre de dia

És un servei d’acolliment diürn, que es presta com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d’activitats de la residència.

El servei funciona tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 9 del vespre. Es pot utilitzar tots els dies o només uns dies concrets, així com tota la jornada o jornades parcials. També es poden acordar altres horaris en ser necessari.

El desplaçament al centre va a càrrec de l’usuari o la família. Aquelles persones que ho necessitin poden sol·licitar el servei de Transport Adaptat que presten altres proveïdors.

Es disposa d’una capacitat de 75 places.

Atenció a domicili per a persones amb demència

El centre ofereix un programa d’atenció a domicili per a persones que pateixen algun tipus de demència, així com també per als seus familiars i cuidadors.

L’objectiu del programa és que els malalts puguin continuar vivint en el seu domicili en les millors condicions possibles i amb la màxima qualitat de vida. I també ajudar a la família a fer front a l’impacte emocional i el desànim que comporta la situació que estan vivint.

Les activitats que s’ofereixen en aquest programa s’adapten a cada situació. Entre elles es contempla:

 • Activitats preventives
  • Xerrades a la població
  • Tallers de memòria
 • Activitats d’estimulació cognitiva de la persona, que es poden fer en forma de tallers o mitjançant estimulació individual en el domicili.
 • Serveis d’atenció domiciliària, que contemplen:
  • Assistència personal
  • Servei en assessorament i ús d’ajudes tècniques
  • Sistema de localització de persones a través de rellotge amb GPS
 • Suport a famílies i cuidadors no professionals:
  • Formació per a familiars
  • Grups de suport i acompanyament a la família
  • Espais de tertúlia entre familiars

Les intervencions es poden portar a terme a la mateixa residència o en el domicili de la persona afectada.

Àpats a domicili i per a col·lectivitats

Pensat per aquelles persones que romanen a la seva llar i tenen dificultats per preparar-se el menjar i es vol facilitar que puguin continuar vivint al seu domicili. El menjar s’elabora a la cuina de la Residència i s’embassa al buit, cosa que permet guardar-lo en frigorífic durant tota la setmana. Aquest menjar es reparteix als clients que estan al seu domicili en furgó frigorífic i la persona el pot guardar a la nevera de casa seva fins el dia que el consumeix. Per consumir-lo només cal regenerar-lo al microones.

Aquest mateix procediment es pot utilitzar per a petites col·lectivitats com llars d’infants, centres de dia, escoles petites, etc… a les que no els sigui possible disposar de cuina pròpia.

Tallers de manteniment de les capacitats funcionals

La Residencia Montsacopa ofereix un programa d’activitats en grup per a persones amb dependència que viuen al seu domicili.

El programa vol fomentar la relació entre els membres del grup i entre persones afectades, família i societat. Amb el mateix objectiu i amb l’ implicació de la família, s’ofereix la possibilitat de participar en les sortides i altres activitats extraordinàries que s’organitzen a la Residència.

En els grups d’estimulació cognitiva es treballa sempre partint de les capacitats que conserva la persona. Depenent de les funcions que es volen estimular s’utilitzen diferents tècniques (la conversa, la reminiscència…), recursos (encaixos, puzles, imatges, etc.) i exercicis (de càlcul, de llenguatge escrit, d’atenció…).

Sessions en grup en què es treballa gaudint de la música i convidant als usuaris a moure’s, a ballar i a activar-se físicament.

En els grups de psicomotricitat es realitzen exercicis físics de manteniment. D’altra banda, també es realitzen exercicis per treballar la reacció, l’habilitat, la memòria, etc.
S’utilitzen una gran varietat de materials que faciliten la realització dels exercicis.

En el taller es realitzen manualitats utilitzant diverses tècniques i adequant-les a les capacitats de la persona. Són manualitats pensades per tenir una utilitat. Sovint s’utilitzen com a ambientació de temporada i per a diades especials a la residència.

També s’ofereix la possibilitat que les persones que assisteixen als tallers participin en algunes de les activitats lúdiques i de lleure que es realitzen a la Residència.

Activitats per als cuidadors i família

Ambla finalitat de facilitar la tasca de les famílies i cuidadors no professionals, es promouen diverses activitats de suport per ajudar-los a la seva tasca.

Mitjançant el grup de suport psicològic es vol donar recolzament emocional i instrumental als cuidadors i facilitar l’expressió, l’escolta i el feedback entre els diferents membres del grup. Es pretén que els cuidadors entrin en contacte amb altres persones en la mateixa situació, que aprenguin a expressar sentiments, preocupacions, a intercanviar informació i a compartir experiències.
El grup està obert al cuidador principal i als altres membres de la família.

Intentant facilitar al màxim el contacte i el suport a la família, els diferents professionals estan a la disposició dels cuidadors sempre que sigui necessari, procurant oferir una atenció personalitzada.

Un dels objectius del programa és el d’oferir formació als cuidadors per tal de millorar l’atenció al malalt. Al llarg de l’any, es van oferint diferents cursos intentant donar resposta a les necessitats de les famílies que atenen a una persona amb dependència